DISCLAIMER (PENAFIAN)

Penulis hanya menulis berdasarkan pembacaan dan pengetahuan sahaja. Penulis tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kesan buruk atas penulisan di laman ini. Penulis berpegang kepada prinsip kerahsiaan maklumat peribadi pembaca. Segala kebocoran maklumat peribadi adalah tanggungjawab pembaca sendiri.